EN
Schneider Electric | Life is On
Schneider Electric
Ako alternatívy SF6 a digitálne technológie prispievajú k dekarbonizácii elektrickej energie
Snažíte sa riadiť čoraz zložitejšiu elektrickú sieť a súčasne sa chcete stať zelenou firmou?

Alebo máte kriticky zaťažené siete v priemysele alebo v budovách, ktoré teraz čelia náročným cieľom v oblasti udržateľnosti?

Táto biela kniha sa zaoberá tým, ako alternatívy SF6 a digitálne technológie spolupracujú pri riešení mnohých energetických výziev. Konkrétne:

  • Ako pripojené digitálne zariadenie umožňuje väčšiu obnoviteľnosť
  • Ako pripojené digitálne zariadenie umožňuje lepšiu účinnosť
  • Kroky, ktoré môžeme podniknúť teraz, aby sme ukončili spoliehanie sa na skleníkový plyn SF6
Ak si chcete stiahnuť bielu knihu, vyplňte a odošlite formulár.
Poznámka: Biela kniha je k dispozícii iba v angličtine.
Schneider Electric
What Benefits does IoT technology bring to healthcare?
As healthcare facilities age and operating cost raise, there is a need to go beyond usual coast-cutting techniques while ensureing good patient out-comes. Behind these grand healthcare challanges await a great IoT Story.
As healthcare facilities age and operating cost raise, there is a need to go beyond usual coast-cutting techniques while ensureing good patient out-comes. Behind these grand healthcare challanges await a great IoT Story
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
WW