EN
Schneider Electric | Life is On
Schneider Electric
Иновативен прекъсвач без серен хексафлуорид с технология за прекъсване на вакуума
Над 30 милиона модула за комутационно оборудване за средно напрежение, инсталирани по целия свят, използват серен хексафлуорид (SF6) – силен парников газ. Елиминирането на използването на серния хексафлуорид е важна стъпка към по-безопасни и щадящи околната среда превключватели. Този доклад обсъжда по какъв начин, освен повишаването на безопасността, една иновативна нова технология без серен хексафлуорид е:

• Рентабилна благодарение на изобретателен дизайн
• Устойчива с прекъсване на вакуума (VI) и въздушна изолация
• Лесен преход благодарение на малкия отпечатък, свързан с традиционното комутационно оборудване

Моля, попълнете формуляра и го подайте, за да продължите.
Моля, обърнете внимание: Съдържанието, за което се регистрирате за достъп, е налично само на английски език.
Schneider Electric
What Benefits does IoT technology bring to healthcare?
As healthcare facilities age and operating cost raise, there is a need to go beyond usual coast-cutting techniques while ensureing good patient out-comes. Behind these grand healthcare challanges await a great IoT Story.
As healthcare facilities age and operating cost raise, there is a need to go beyond usual coast-cutting techniques while ensureing good patient out-comes. Behind these grand healthcare challanges await a great IoT Story
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
WW