VN
Schneider Electric

Giảm thiểu rủi ro mất điện

Chuyển từ bảo trì phản ứng sang bảo trì dự đoán

Bạn có biết?

$40 triệu mỗi năm
Chi phí trung bình của việc ngừng hoạt động ngoài kế hoạch của thiết bị lọc dầu O&G

$3,000 mỗi giờ
Là tổn thất cho mỗi sự cố hỏng hóc thiết bị trong các công ty khai thác

$150 triệu
Là chi phí do sự cố của một trung tâm dữ liệu của Delta Airlines (năm 2016) khiến họ phải hủy 2000 chuyến bay

Những đột phá về kết nối, công nghệ cảm biến và phân tích nâng cao đem lại cơ hội cho bạn cải thiện chiến lược bảo trì của mình. Hãy xem cách EcoStruxure™ Asset Advisor hoạt động để giúp bạn tối ưu hóa các thiết bị điện chính và cải thiện hiệu quả tổng thể của thiết bị.

Điền vào biểu mẫu để tiếp cận bản thử nghiệm trực tiếp từ xa!

VN