VN
Schneider Electric

Thiết kế các ứng dụng trung thế theo tiêu chuẩn IEC và ANSI/IEEE

Và dẫn đầu quá trình chuyển đổi số của mạng lưới trung thế

Với Hướng dẫn Kỹ thuật Trung thế của chúng tôi, việc lắp đặt điện trung thế sẽ trở nên an toàn hơn nhờ tuân thủ cập nhật mới nhất của tiêu chuẩn IEC!

Ngoài ra, tài liệu cung cấp hướng dẫn về tích hợp công nghệ số và IoT vốn đã định hình việc thiết kế các ứng dụng MV bền vững và sẵn sàng cho tương lai.

Trong hướng dẫn kỹ thuật này, các chuyên gia phân phối điện của chúng tôi sẽ chỉ ra cách để:

  • Thiếp lập quy định, lắp đặt, vận hành, kiểm tra và duy trì hệ thống điện bền vững
  • Giúp người dùng cuối yên tâm và tận dụng tối đa quá trình lắp đặt
  • Cải thiện hiệu quả năng lượng, tính an toàn và tuổi thọ của thiết bị điện

Chỉ cần điền vào biểu mẫu và tải xuống hướng dẫn.

VN