VN
Schneider Electric

Mạng Lưới Phân Phối Điện cho Tương Lai Giảm Thiểu Các-bon

Biến đổi khí hậu đang là vấn đề được toàn thế giới quan tâm. Những quy định mới nghiêm ngặt hơn để giảm lượng khí thải CO2 được đưa ra nhằm sử dụng hiệu quả và rộng rãi nguồn phát điện phân tán, bao gồm cả việc sử dụng xe điện. Do đó, các công ty điện lực sẽ phải đối mặt với vấn đề quản lý lưới điện và cần áp dụng các giải pháp mới.

Tài liệu này đưa ra các chiến lược tiên tiến về:

  • Sử dụng công cụ lưới điện thông minh và lưới điện siêu nhỏ
  • Thiết bị đóng cắt thân thiện với môi trường
  • Cách tiếp cận với nền kinh tế tuần hoàn

Cùng tìm hiểu chiến lược nào có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu, hướng tới tương lai ít các-bon.

Vui lòng điền và gửi biểu mẫu để tiếp tục.

VN