VN
Schneider Electric

Cách kết hợp các giải pháp thay thế SF6 và công nghệ số để khử cac-bon và tăng hiệu quả điện

Bạn có đang cố gắng vận hành một lưới điện phức tạp đồng thời chuyển đổi sang các giải pháp xanh?

Hay bạn có tải điện tới hạn trên mạng lưới công nghiệp/tòa nhà đang gặp những thách thức về mục tiêu bền vững?

Tài liệu kỹ thuật này phân tích cách mà giải pháp thay thế SF6 và công nghệ số giải quyết các thách thức về năng lượng. Đặc biệt là:

  • Cách thiết bị kỹ thuật số được kết nối cho phép tích hợp nguồn năng lượng tái tạo
  • Cách thiết bị kỹ thuật số được kết nối mang lại hiệu quả tốt hơn
  • Từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào Khí Nhà Kính SF6

Tài liệu kỹ thuật này cũng chỉ ra các nhân tố ​​sẽ thúc đẩy chuyển đổi bền vững hơn cho người sử dụng lưới điện và lưới rộng, gồm bối cảnh pháp lý và xu thế thị trường.

Vui lòng điền và gửi biểu mẫu để tiếp tục.

VN