VN
Schneider Electric

Điện toán biên - thực tiễn triển khai và ứng dụng

Theo khảo sát của TRA, điện toán biên, dù mới được áp dụng gần đây tại một số nước trong khu vực APAC nhưng đã chứng minh hiệu quả tích cực: 72% đối tượng khảo sát ghi nhận lợi ích trong việc giảm thiểu chi phí IT, giảm thiểu chi phí vận hành (46%) và gia tăng sự hài lòng của khách hàng (34%).

Chúng tôi cung cấp cho bạn bộ tài liệu giá trị về điện toán biên, những lợi ích của nó, các thực tiễn triển khai tốt nhất cùng thực trạng áp dụng công nghệ này trong khu vực:

  1. Sách trắng: Tác nhân và lợi ích của điện toán biên
  2. eGuide Quản Lý Cơ Sở Hạ Tầng Điện Toán Biên
  3. Báo cáo triển khai Điện toán biên khu vực APAC
  4. Xây dựng hạ tầng CNTT tại biên bền bỉ
  5. Brochure EcoStruxure Micro Data Center 43U

Tải ngay hôm nay!

VN