VN
Schneider Electric

Cùng xem lại sự kiện Innovation Day Vietnam 2021

"Mở khóa" tương lai bền vững, linh hoạt

Innovation Day Vietnam là một trong những sự kiện định hình chiến lược từ Schneider Electric đến các quý khách hàng nhằm mang đến những giải pháp và công nghệ cho tương lai số hóa. Với chủ đề "Xây dựng một tương lai bền vững, linh hoạt", Innovation Day Vietnam 2021 đã thu hút hơn 800 người tham dự cùng nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực: Tòa nhà thông minh, Sản xuất thông minh, Lưới điện, Trung tâm dữ liệu và Hệ thống Y tế bền vững.

Cùng đăng ký xem lại nội dung sự kiện bằng cách để lại thông tin tại bảng đăng ký

VN