TH
Schneider Electric

Proface IIoT solution

หน้าจอ HMI พร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อและซอฟแวร์

หน้าจอ HMI ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ออโตเมชั่นได้หลากหลาย และสามารถจัดเก็บหรือส่งผ่านข้อมูลไปยังระบบการจัดการต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมยุคปัจจุบันที่ต้องการใช้ข้อมูลอย่างมหาศาลเพื่อวิเคราะห์และนำไปใช้วางแผนจัดการการผลิต

ตอบโจทย์ทั้งเครื่องจักรขนาดเล็ก เครื่องจักรขนาดกลาง ไปจนถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่ รองรับ PLC/controller drivers มากกว่า 130 รายการ

คลิกลงทะเบียนเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

TH