TH
Schneider Electric

EcoStruxure Solution for Food and Beverage

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร

โซลูชั่นสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของเราอ้างอิงจากความเชี่ยวชาญ ทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว การนํากลับมาใช้ซ้ํา และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดและความท้าทายของตลาด

ผู้เชี่ยวชาญและคู่ค้าของเราสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องของการติดตั้ง และให้คําแนะนําเกี่ยวกับโซลูชั่นที่ดีที่สุด ทีมงานจากนานาชาติของเราร่วมมือกันในการดําเนินการโครงการที่มีความซับซ้อน โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบต่อการป้อนอาหารให้กับโลก

คลิกลงทะเบียนเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

TH