TH
Schneider Electric

EcoStruxure Clean-in-Place Advisor (CIP)

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร

ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการคุณภาพแบบดิจิทัลที่จะช่วยในการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับและลดต้นทุนการดำเนินงาน

โดยการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์และหาแนวโน้มสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระบวนการ CIP มีความโปร่งใสมากขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากการค้นหาปัญหาพื้นฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพและการตรวจสอบกระบวนการ CIP ในขณะที่การตรวจสอบย้อนกลับเป็นไปตามมาตรฐานกฎข้อบังคับ

คลิกลงทะเบียนเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสาร

TH