TH
Schneider Electric

Innovation Talk: PowerTag เซ็นเซอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายที่เล็กที่สุดในโลก

ลงทะเบียนเพื่อฟังสัมมนาออนไลน์แบบ on-demand

หัวข้อนี้สำหรับ System Integrator และ Panel Builder พบกับเซ็นเซอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่โหลดปลายทางแบบไร้สายที่เล็กที่สุดในโลก ให้ศักยภาพด้าน IoT รองรับการทำงานร่วมกับโปรแกรมที่ให้ประสิทธิภาพด้านพลังงาน ช่วยให้สามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

TH