TH
Schneider Electric

Innovation Talk: Facility Expert - Smart Platform from Schneider Electric

ลงทะเบียนเพื่อฟังสัมมนาออนไลน์แบบ on-demand

หัวข้อนี้สำหรับ Panel Builder, Contractors, Specifier และทีมบำรุงรักษา แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้คุณจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารของคุณ พร้อมเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ไว้บนคลาวด์ มีระบบการแจ้งเตือนและสามารถวางแผนการบำรุงรักษา สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเพียงสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชัน Facility Expert

TH