TH
Schneider Electric

Innovation Talk: Real-Time Monitoring with Connected Switchgear

ลงทะเบียนเพื่อฟังสัมมนาออนไลน์แบบ on-demand

หัวข้อนี้เหมาะสำหรับผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาและกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ พบกับ Connected Switchgear หรือ IOT Switchgear ที่สามารถส่งข้อมูลที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นค่าพลังงานที่ใช้ สถานะต่างๆ ตลอดจนถึงการแจ้งเตือน แบบเรียลไทม์ ไปยังผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลได้ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและทำให้สามารถใช้งาน Switchgear ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาออนไลน์ คลิก

TH