SK
Schneider Electric

Implementácia kvality energie v ION zariadeniach


Čo je to kvalita energie, prehľad noriem, sledovanie dodávky elektrickej energie, alarmy pri výpadku, záznamy výpadkov v softvéri PME. Možnosti kvality napájania v zariadeniach PowerLogic, čo sa deje pri výpadku, rýchlosti zaznamenávania dát, postup konfigurácie zariadeniach ION. Informácie ktoré nám poskytujú takéto zariadenia.


Pripojte sa k nášmu webináru!

6. novembra 2020

9:00 hod - 10:00 hod

SK