SK
Schneider Electric

Nová generácia napájacích zdrojov Modicon nahrádza Phaseo. Secure Connect: vzdialená zabezpečená správa riadiaceho/HMI systému


Popis a prehľad novej rady napájacích zdrojov Modicon (Phaseo) pre priemyselné aplikácie. Jednotlivé rady a základné technické vlastnosti. Secure Connect ako vzdialená zabezpečená správa riadiaceho/HMI systému. Typické využitie a dôležité vlastnosti.


Pripojte sa k nášmu webináru!

23. novembra 2020

9:00 hod - 10:00 hod

SK