SE
Schneider Electric

Byggnader för framtidens arbetsplatser

Ny marknadsundersökning och rapport som bygger på en undersökning om inställningen till inomhusklimatet på svenska arbetsplatser under 2020.

Ladda ner den via formuläret på sidan.

Undersökningen visar bland annat:
  • Var sjätte person är missnöjd med inomhusklimatet på sin arbetsplats.
  • Närmare 4 av 10 upplever att det ofta är för kallt eller dålig luft på arbetsplatsen.
  • En tydlig korrelation finns mellan nöjdhet och möjligheten att själv kunna påverka inomhusklimatet.
  • Över sjuttio procent av de tillfrågade anser att det är viktigt att arbetsplatsen har energieffektiva lösningar för att minska klimatavtrycket och energianvändningen.
I rapporten kan du även läsa mer om våra tips:
  • IoT-plattformen är grunden i den smarta byggnadens ekosystem
  • Bygg in smartheten på rumsnivå för ökad flexibilitet, användarvänlighet och komfort
  • Proaktivt arbete med service och underhåll för att öka komforten i byggnaden
  • Bättre koll genom korrekt mätning och analys av både energihanteringssystem och elnätet
  • Lösningar för ökad trygghet - online-baserade brand-och säkerhetssystem för övervakning och styrning på distans

Trevlig läsning!
Hälsningar,
Schneider Electric


Smarta arbetsplatser cover 300x424.jpg


SE