SE
Schneider Electric

Boka en kostnadsfri demo

Vi visar hur verksamheter kan kvalitetssäkra driften och frigöra tid med hjälp av digital fastighetsservice


Visste du att underhåll och service står för nära 75% av en byggnads livstidskostnad? Digital fastighetsservice är ett helt nytt arbetssätt för dig som arbetar med förvaltning, service och underhåll av fastigheter. Digitaliseringen av våra fastigheter öppnar upp helt nya möjligheter kring automatiserad datainsamling och analys för ett mer effektivt resursutnyttjande och drift- och underhållsarbete.

Boka en kostnadsfri demo via formuläret till höger.

Genom konkreta exempel i vår demomiljö visar vi, och diskuterar, värdet med vår tjänst för digital fastighetsservice som driver hållbarhet, kostnadseffektivitet och ersätter dagens rutinintensiva arbete genom:

  • Konditionsbaserad service – där servicen bygger på komponenternas och systemens/fastighetens faktiska skick.
  • Proaktivt arbete- ligg steget före och agera innan problemen uppstår genom att fatta faktabaserade beslut och agera i precis rätt tid.
  • Digitaliserat rutinarbete och felsökning
  • Att frigöra tid för personalen så att de kan åtgärda fel istället för att leta efter dem.
  • Att kvalitetssäkra driften

Boka din demo via formuläret till höger. Genom att boka den här demon samtycker du till att vi kontaktar dig för mer information om denna.

Ha en bra dag,
Schneider Electric
SE