PL
Schneider Electric

WP67 - Przewodnik dla centrów danych

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju - centra danych

Branżę centrów danych charakteryzują unikalne cechy, takie jak wysoka energochłonność, szybki rozwój, duże zużycie energii elektrycznej i wody, których opisanie wymaga zastosowania specjalnych wskaźników. Standaryzacja tych wskaźników pomoże w przyjęciu oraz usprawnieniu kryteriów oceny i rozwoju zrównoważonej działalności w branży. W naszym Przewodniku przedstawiamy operatorom centrów – pięć kategorii obejmujących 23 kluczowe wskaźniki. Identyfikujemy również 17 najistotniejszych modeli i standardów zrównoważonego rozwoju, które pomogą operatorom centrów danych w ustalaniu celów, raportowaniu i certyfikacji.

PL