Schneider Electric | Life is On

Afhankelijkheid van IT maakt lokale serverruimtes de cruciale schakel

Een grotere afhankelijkheid van de cloud heeft gevolgen voor de kritische fysieke infrastructuur die op de eigen locatie in de “Edge” staat.

Het is van belang om de redundantie-strategie af te stemmen op deze gewijzigde situatie. Denk hierbij aan elektriciteit, cooling en netwerkoplossingen. In deze whitepaper leest u onze aanbevelingen voor deze analyse.

NL