FI
Schneider Electric


Data Excellence-raportti:
Transforming Manufacturing and Supply Systems (EN)

Lähes 75% tuotantolaitosten johtajista on sitä mieltä, että kehittynyt analytiikka on tärkeämpää kuin ennen pandemia-aikaa. Onnistuneen tiedon hyödyntämisen tiedetään tuovan merkittäviä, jopa 20 %kustannussäästöjä. Yrityksillä on kuitenkin haasteita sekä teknologiassa että organisaatioissa datan ja analytiikan hyödyntämisessä.

DataExcellence-report-cover.JPGWorld Economic Forum ja Boston Consulting Group ovat yhteistyössä teollisuusyritysten kanssa ratkoneet datan hyödyntämisen ongelmia, ja raportissa esitellään työn tulokset.

• Millaista etua yritykset saavat datan tehokkaammasta analysoinnista ja hyödyntämisestä
• Millaisia esteitä käytettävissä olevan datan hyödyntämiselle on ja miten ne voitetaan
• Miten pääset alkuun 


Lataa Data Excellence: Transforming Manufacturing and Supply Systems -raportti (EN)
FI