NO
High-Performance Data Center Solutions for any Business or Budget

WEBINAR FOR FAGFOLK:
EVLINK ELBILLADERE

Visste du at det er over 165.000 elbiler på norske veier akkurat nå? Det er mange, det! Tenk hvor mange ladebokser som vil bli installert i norske hjem, garasjeanlegg og større parkeringsplasser i tiden fremover. Da er det deg kunden kommer til, og det er du som må sitte på kompetansen.

Vi gir deg et helt gratis webinar hvor du kan lære mer om følgende:

  • Hvilke ladeløsninger bør velges til ulike garasje-/parkeringsanlegg?
  • Hjelp kunden til å velge riktig ladeløsning for hennes hjem og bil
  • Lær om hvordan du sikrer nok energi i strømnettet til det stadig økende ladebehovet
  • Åpne kommunikasjonsprotokoller - hva er det og hvorfor er det viktig i elbilladesammenheng?


Webinaret er spesielt interessant for elektrikere, installatører og distributører. Sesjonen holdes av vår kjære elbilladespesialist, Kjetil Hulbach. 

Få tilgang til webinaret ved å fylle ut skjemaet. Husk å si "ja takk" til nyhetsbrev fra oss dersom du kunne tenke deg å få invitasjoner til webinarer (og annet interessant materiale) i framtida.