#LifeisOn
NO

Connected Room Solution

- Romkontroll basert på IoT

Schneider Electrics Connected Room Solution, er en løsning for å skreddersy romkontroll med IoT-baserte tjenester som enkelt kan tilpasses den
ulike brukers behov, enten det er møterom, kontorlandskap, hotellrom
eller sykehusrom etc. Løsningen er enkel å installere samt idriftsette,
og gjør det tekniske anlegget i bygg klart for fremtiden med neste
generasjons trådløse og IP-baserte løsninger.

Smarte bygg handler om mer enn bare drifts- og energieffektivitet.
I dag må bygg- og hotelleiere også tilby leietakere, brukere av bygget
en bedre brukeropplevelse.
Connected Room Solution fører både til bedre energieffektivitet,
samt muligheten til å tilpasse romstyring for den enkeltes behov.
Løsningen er modulær og omfatter romkontroll som en utvidelse av
klimakontroll. Man kan enkelt legge til styring av belysning, persienner etc.

  • Mobil app for enkel styring etter behov for den enkelte bruker
  • Fremtidsrettet - klar for neste generasjons trådløse og IP-baserte løsninger
  • Økt produktivitet og tilfredse brukere
  • Automatisk feilsøking og diagnostikk
  • Enkel integrering til eksisterende SD-anlegg, uansett leverandør
  • Utvide med flere funksjoner
  • Forenklet installasjon og igangkjøring
  • Ett system, for flere behov      
Dette var interessant, jeg vil gjerne vite mer og vil bli kontaktet av en ekspert.
NO